ВЕБЕР

Единица магнитного потока в СИ.
Синонимы:
единицаСловарь мер 

ВЕДРО →← ВАТТ

T: 0.100538958 M: 3 D: 3